ĐỒNG BỘ DANH BẠ GMAIL VÀO IPHONE

Tình hình là sim em bị mất,may mắn là em gồm để danh bạ nghỉ ngơi trên gmail,giờ hy vọng chuyển vào iphone thì làm nắm nào ạ