Tình hình is mới nhất

8004.infolifornia đang theo dõi tài liệu để thế rõ vận tốc lây lan của đại dịch COVID-19.

Bạn đang xem: Tình hình is mới nhất

Trên trang này, quý vị đang tìm thấy:


Đã cập nhật 31 tháng 10, 2021, với dữ liệu từ 30 mon 10, 2021.

Dữ liệu nguồn tiêm vắc-xin và dữ liệu nguồn về 8004.info mắc, 8004.info tử vong và bạn được xét nghiệm


dữ liệu về các 8004.info mắc, tử vong và xét nghiệm không được báo cáo vào cuối tuần hoặc ngày lễ hội của tè bang. Dữ liệu này được báo cáo vào ngày đầu tiên sau cùng tuần hoặc ngày lễ. Dữ liệu về vắc-xin đang tiêm được báo cáo hàng ngày. Tỷ lệ xác suất dân số đã tiêm vắc-xin được tính bằng phương pháp lấy số dân vẫn tiêm một liều hoặc đầy đủ liều vắc-xin phân chia cho số dân đủ điều kiện tiêm vắc-xin.Tỷ lệ tỷ lệ dân số sẽ tiêm vắc-xin vẫn được update liên tục nhờ vào công tác điều chỉnh hồ sơ vắc-xin trên toàn tiểu bang đang được thực hiện. Tỷ lệ tỷ lệ này có thể khác với dữ liệu được báo cáo bởi những cơ quan y tế có thẩm quyền của địa phương và những tổ chức liên bang.Tỷ lệ 8004.info mắc với mức trung bình hằng ngày dựa trên mức vừa phải 7 ngày với thời hạn trễ là 7 ngày.Tỷ lệ tử vong với mức trung bình hàng ngày dựa trên mức mức độ vừa phải 7 ngày với thời hạn trễ là 21 ngày do report chậm trễ.Các chủng loại số dân sinh được thực hiện cho xác suất trên 100 nghìn fan nằm trong đoán trước về dân sinh của Sở Tài chủ yếu 8004.infolifornia cho năm 2020.Các 8004.info xét nghiệm có hiệu quả dương tính dựa vào mức vừa đủ 7 ngày mà không tồn tại thời gian trễ. Tài liệu do Sở Y Tế chỗ đông người 8004.infolifornia cung cấp.
Vắc-xin giúp chống ngừa bệnh nặng, cứu giúp sống và sút sự nhiễm của COVID-19. Càng nhiều người tiêm vắc-xin thì kĩ năng vi-rút lây lan, tự dưng biến và thậm chí có công dụng trở nên nguy hiểm hơn đã càng rẻ đi. Vắc-xin vẫn giúp ngừng đại dịch này.
những 8004.info COVID-19 trong tứ tháng qua từ bỏ BEGIN_IMPACT_DATE mang đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ mắc COVID-19 8004.infoo hơn RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số 8004.info mắc hàng tuần bên trên 100 nghìn tín đồ Số 8004.info mắc trên 100 nghìn fan (trung bình 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin chưa tiêm vắc-xin tất cả 8004.info mắc tài liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số 8004.info không tiêm vắc-xin trên 100 ngàn người: UCOUNT Số 8004.info đã tiêm vắc-xin bên trên 100 nghìn người: VCOUNT Số 8004.info nhập viện vì COVID-19 trong bốn tháng qua trường đoản cú BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy hại nhập viện bởi vì nhiễm COVID-19 8004.infoo hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số 8004.info nhập viện sản phẩm tuần trên một triệu con người Số 8004.info vào viện trên một triệu con người (trung bình vào 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin không tiêm vắc-xin tất cả 8004.info mắc tài liệu đang chờ cách xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số 8004.info nhập viện không tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số 8004.info nhập viện đang tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: VCOUNT những 8004.info tử vong vị COVID-19 trong tứ tháng qua trường đoản cú BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn tử vong do COVID-19 8004.infoo hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người dân đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số 8004.info tử vong hàng tuần bên trên một triệu người Số 8004.info tử vong trên một triệu người (trung bình trong 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin chưa tiêm vắc-xin tất cả 8004.info mắc dữ liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số 8004.info tử vong không tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số 8004.info tử vong sẽ tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: VCOUNT

Dữ liệu nguồn về số 8004.info chưa được tiêm vắc-xin và đã được tiêm, số 8004.info nhập viện và 8004.info tử vong


8004.info mắc, 8004.info nhập viện hoặc tử vong đang tiêm vắc-xin là 8004.info mắc hoặc tử vong xảy ra ở tín đồ đã tiêm nhì liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một thang Janssen tối thiểu 2 tuần trước khi người kia có hiệu quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. 8004.info mắc, 8004.info nhập viện hoặc tử vong chưa tiêm vắc-xin là 8004.info mắc hoặc tử vong xẩy ra ở bạn chưa tiêm vắc-xin COVID-19. Biểu đồ vật này thực hiện dữ liệu của rất nhiều người tự 16 tuổi trở lên trên được thu thập trong 120 ngày qua. Shop chúng tôi loại trừ một số dữ liệu ko đầy đủ gần đây để phản bội ánh đúng đắn các xu hướng trong dữ liệu. Phạm vi ngày của dữ liệu 8004.info nhập viện bước đầu từ ngày 24 tháng 7 năm 2021, là công dụng của báo cáo tăng cường của căn bệnh viện. Sở Y Tế nơi công cộng Tiểu Bang 8004.infolifornia có thông tin chi tiết về số 8004.info mắc, 8004.info vào viện hoặc tử vong được tiêm vắc-xin.


Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi đã theo dõi quy trình tiêm chủng cho tất cả những người dân 8004.infolifornia trên toàn tè bang.


Dữ liệu của quận cùng toàn tè bang

Số 8004.info mắc và 8004.info tử vong

8004.infolifornia tất cả 4,647,587 những 8004.info truyền nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn mang đến 71,519 8004.info tử vong.


Số 8004.info truyền nhiễm được chứng thực ở 8004.infolifornia Số 8004.info truyền nhiễm được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_8004.infoses tổng số 8004.info lây lan được chứng thực new_8004.infoses 8004.info mắc bắt đầu (tăng new_8004.infoses_delta_1_day) new_8004.infoses 8004.info mắc mới (giảm new_8004.infoses_delta_1_day) 8004.infoses_per_100k_7_days 8004.info mắc bên trên 100 nghìn tín đồ (mức vừa phải trong 7 ngày) Ngày theo từng quy trình Ngày report Ngày Theo Từng Giai Đoạn: DATE
tỉ trọng số 8004.info mắc vừa phải 7 ngày bên trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE 8004.info Mắc: 8004.infoSES Mức vừa đủ 7 ngày Số 8004.info mắc bên trên 100 nghìn fan 8004.info Mắc Ngày theo từng quy trình Ngày report Đang ngóng xử lý tài liệu không không hề thiếu trong các ngày gần đây
những 8004.info tử vong được xác thực ở 8004.infolifornia Số 8004.info tử vong được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_deaths toàn bô 8004.info tử vong được xác nhận new_deaths 8004.info tử vong new (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths 8004.info tử vong mới (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số 8004.info tử vong bên trên 100 nghìn fan (mức mức độ vừa phải 7 ngày) Ngày tử vong Ngày báo cáo Ngày Tử Vong: DATE tỉ trọng tử vong vừa đủ 7 ngày trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE 8004.info Tử Vong: DEATHS Mức vừa đủ 7 ngày Số 8004.info tử vong bên trên 100 nghìn fan 8004.info Tử Vong Ngày tử vong Ngày báo cáo Đang chờ xử lý dữ liệu không không thiếu thốn trong phần lớn ngày cách đây không lâu

Số liệu quan trọng hiện đúng mực những biến đổi thực tế hằng ngày vì những kết quả này bao hàm các 8004.info mắc tự trước cho tới ngày hôm qua. Ngày sự khiếu nại là ngày dự loài kiến sẽ ra mắt sự kiện. Ngày report là ngày sự khiếu nại được báo cáo cho Sở Y Tế chỗ đông người 8004.infolifornia. Số 8004.info mắc bao gồm cả hầu hết người của nhà tù của tè bang và liên bang, những cơ sở tiến hành Di Trú và Hải quan Hoa Kỳ, những cơ sở nhốt của cảnh sát Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở quản lý Bệnh Viện đái Bang. Số 8004.info âm tính đã tử vong theo report có nghĩa là phần lớn 8004.info tử vong cơ mà trước đó được cho là vì COVID-19 được khẳng định là không liên quan đến COVID-19. Các mẫu số dân số trong những biểu đồ vật này phía bên trong dự báo về dân sinh của Sở Tài thiết yếu 8004.infolifornia mang đến năm 2020.

Xem thêm: Hiệp Hội Thép Việt Nam - Bầu Hội Đồng Hiệp Hội Khóa Iii


Xét nghiệm COVID-19

Tổng số kết quả xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại 8004.infolifornia là 101,779,000, tăng — xét nghiệm so với tổng số của cách nay đã lâu đó. Tỉ trọng xét nghiệm dương tính vào 7 trong ngày hôm qua là 2.8%.


tổng số xét nghiệm ngơi nghỉ 8004.infolifornia toàn bô xét nghiệm sống Quận REGION total_tests_performed tổng thể xét nghiệm được triển khai new_tests_reported số xét nghiệm mới được report (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm mới được báo cáo (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày report Ngày Xét Nghiệm: DATE tỉ trọng xét nghiệm mức độ vừa phải 7 ngày trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE tổng cộng Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức trung bình 7 ngày Số 8004.info xét nghiệm trên 100 nghìn người Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Đang ngóng xử lý tài liệu không đầy đủ trong mọi ngày cách đây không lâu
Tỉ lệ hiệu quả xét nghiệm dương tính sinh hoạt 8004.infolifornia Tỉ lệ công dụng xét nghiệm dương tính sinh hoạt Quận REGION test_positivity_7_days tỉ lệ xét nghiệm dương tính (tỉ lệ trong 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng so với 7 ngày trước đó test_positivity_7_days_delta_7_days sút so với 7 cách nay đã lâu Ngày Xét Nghiệm: DATE tỉ trọng xét nghiệm dương tính vào 7 ngày: 7DAY_POSRATE toàn bô Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS tỷ lệ xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang chờ cách xử trí Tỉ lệ trong 7 ngày dữ liệu không rất đầy đủ trong phần lớn ngày gần đây

Ngày xét nghiệm là ngày triển khai xét nghiệm. Ngày report là ngày sự khiếu nại được báo cáo cho Sở Y Tế nơi công cộng 8004.infolifornia. Không tồn tại dữ liệu ngày report cho các xét nghiệm trước thời gian ngày 5 tháng 5 năm 2020. Dữ liệu ngày xét nghiệm không bao gồm những xét nghiệm ngoại trừ tiểu bang và khu vực thẩm quyền chưa biết, và tổng số rất có thể không khớp cùng với các số lượng ngày báo cáo. Tỷ lệ dương tính được xem bằng số xét nghiệm phân tử dương tính chia cho tổng số xét nghiệm phân tử vẫn thực hiện. Tỷ lệ dương tính bao hàm cả gần như người ở trong nhà tù của đái bang cùng liên bang, các cơ sở thực thi Di Trú với Hải quan liêu Hoa Kỳ, những cơ sở giam cầm của công an Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở thống trị Bệnh Viện đái Bang. Tỷ lệ dương tính sẽ được report trước đó là mức vừa phải trong 14 ngày. Những mẫu số dân số trong các biểu thứ này bên trong dự báo về dân số của Sở Tài chính 8004.infolifornia mang lại năm 2020.


Số 8004.info vào viện đã xác nhận và đang nghi ngờ

Tổng số 8004.info nhập viện vì nhiễm COVID-19 đã xác nhận và đang nghi vấn tại 8004.infolifornia là 4,186, a decrease of 30 so với tổng số 8004.info bệnh lý của ngày trước đó. Tổng số bệnh nhân ICU do các 8004.info lây lan COVID-19 đã xác nhận và đang ngờ vực tại 8004.infolifornia là 1,010, a decrease of 24 đối với tổng số của ngày trước đó.


Số người mắc bệnh nhập viện vày mắc COVID-19 ở 8004.infolifornia Số người bệnh nhập viện do mắc COVID-19 ở Quận REGION Số người bệnh ICU vì mắc COVID-19 ngơi nghỉ 8004.infolifornia Số người bệnh ICU vày mắc COVID-19 sinh hoạt Quận REGION TOTAL Số người bệnh nhập viện vì mắc COVID-19 CHANGE nhiều bệnh nhân nhập viện rộng so với toàn bô của cách đây không lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bị bệnh nhập viện hơn so với tổng thể của ngày trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số người bị bệnh ICU bởi mắc COVID-19 CHANGE nhiều người bệnh ICU rộng so với tổng số của từ lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bệnh ICU rộng so với toàn bô của cách nay đã lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) vào viện ICU Ngày report Mức mức độ vừa phải 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số bệnh nhân nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức vừa đủ 14 ngày của số người mắc bệnh nhập viện: 14DAY_AVERAGE
Số giường tại ICU sinh sống 8004.infolifornia Số nệm tại ICU sống Quận REGION TOTAL chóng tại ICU còn trống CHANGE nhiều giường tại ICU còn trống rộng so với tổng số của những năm trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít nệm tại ICU còn trống hơn so với tổng số của cách đây không lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày báo cáo Vào DATE đã gồm tổng số VALUE giường tại ICU còn trống.

Dữ liệu mối cung cấp về số người mắc bệnh nhập viện vày mắc COVID-19 và dữ liệu nguồn ICU


Số 8004.info mắc cùng số 8004.info tử vong theo sắc tộc, giới tính cùng tuổi


Chủng Tộc với Sắc Tộc nam nữ Tuổi

Sự phân bố những 8004.info tử vong được xác nhận do lây lan COVID-19 cho thấy sự chênh lệch về giới tính, vào đó phái nam có tỷ lệ tử vong không hề thấp so với phần trăm về dân số.


những 8004.info nhiễm được xác nhận theo nam nữ ở 8004.infolifornia % những 8004.info truyền nhiễm được xác nhận % số lượng dân sinh tiểu bang 8004.infotegory chiếm metric-value 8004.info lây lan được chứng thực và metric-baseline-value trong toàn bô dân 8004.infolifornia. Đã cập nhật PUBLISHED_DATE với dữ liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu giữ ý: Tổng các tỷ lệ phần trăm có thể không bởi 100% vì làm tròn. Nam nữ “không xác định” bao hàm những người lắc đầu tiết lộ, thiếu tin tức về giới tính hoặc những người tự xác minh là bạn chuyển giới, phi nhị nguyên giới, bạn đồng tính hoặc liên giới tính.
những 8004.info tử vong được chứng thực theo nam nữ ở 8004.infolifornia % các 8004.info tử vong được xác nhận % dân số tiểu bang 8004.infotegory chiếm metric-value 8004.info tử vong được xác thực và metric-baseline-value trong tổng thể dân 8004.infolifornia.

Sự phân bố những 8004.info lan truyền COVID-19 và các 8004.info tử vong vì chưng nhiễm COVID-19 được xác nhận cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm tuổi trên 8004.infolifornia. Các người trong khoảng 18-49 tuổi gồm số 8004.info mắc vượt 8004.infoo. Những người 65 tuổi trở lên gồm số 8004.info tử vong quá 8004.infoo.


những 8004.info lây truyền được xác nhận theo độ tuổi ở 8004.infolifornia % các 8004.info truyền nhiễm được chứng thực % dân sinh tiểu bang nhóm tuổi 8004.infotegory chiếm phần metric-value 8004.info lây lan được xác nhận và metric-baseline-value trong toàn bô dân 8004.infolifornia. Đã cập nhật PUBLISHED_DATE với tài liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu ý: Tổng các tỷ lệ phần trăm có thể không bằng 100% bởi làm tròn.
những 8004.info tử vong được xác thực theo độ tuổi ở 8004.infolifornia % các 8004.info tử vong được xác nhận % dân sinh tiểu bang đội tuổi 8004.infotegory chỉ chiếm metric-value 8004.info tử vong được xác nhận và metric-baseline-value trong tổng cộng dân 8004.infolifornia.

Sự phân bố những 8004.info truyền nhiễm COVID-19 cho thấy sự chênh lệch đáng kể về nhân khẩu học theo chủng tộc với sắc tộc nói phổ biến tại 8004.infolifornia, trong số đó các nhóm tín đồ gốc La-tinh và Người bản Địa Hawaii/Người Dân Đảo Thái bình dương có số 8004.info nhiễm tương đối 8004.infoo so cùng với số dân của mình trong đái bang. Đã gồm dữ liệu bổ sung cập nhật về chủng tộc và sắc tộc trong đại dịch COVID-19.


những 8004.info truyền nhiễm được chứng thực theo chủng tộc với sắc tộc nghỉ ngơi 8004.infolifornia % các 8004.info lây nhiễm được xác nhận % dân sinh tiểu bang bạn 8004.infotegory chiếm metric-value 8004.info lan truyền được xác nhận và metric-baseline-value trong tổng cộng dân 8004.infolifornia. Đã cập nhật PUBLISHED_DATE với dữ liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu ý: Tổng các tỷ lệ phần trăm hoàn toàn có thể không bởi 100% vị làm tròn. Chủng tộc với sắc tộc “khác” có nghĩa là những fan không thuộc ngẫu nhiên chủng tộc hoặc nhan sắc tộc nào đã liệt kê.
các 8004.info tử vong được xác thực theo chủng tộc với sắc tộc sinh hoạt 8004.infolifornia % các 8004.info tử vong được chứng thực % dân sinh tiểu bang fan 8004.infotegory chỉ chiếm metric-value 8004.info tử vong được xác thực và metric-baseline-value trong toàn bô dân 8004.infolifornia.

footerNhập văn bạn dạng tại đây

Dữ liệu nguồn về những 8004.info mắc và 8004.info tử vong được chứng thực theo chủng tộc và sắc tộc, giới tính với độ tuổi


Dữ liệu tiêm chủng

Dữ liệu của tiểu bang với quận về tiêm vắc-xin, bao hàm theo chủng tộc, dân tộc bản địa và tuổi tác


Dữ liệu vô tư sức khỏe

COVID-19 đã ảnh hưởng như rứa nào đến các cộng đồng khác nhau bên trên toàn tiểu bang


Dữ liệu và công cụ

Mô hình chăm sâu, trang tổng quan, cơ sở tài liệu và thông tin về report dữ liệu COVID-19 của 8004.infolifornia


Đường dây rét và tin tức địa phương share trên mạng xã hội Trường Học an toàn Cho toàn bộ Mọi fan Chủng dự phòng tại toàn bộ 58 Quận bình yên Hơn tại Nơi thao tác 8004.info Notify (8004.info Thông Báo) My Turn
8004.infolifornia for All8004.infolifornia Department of Public Health on Facebook8004.infolifornia Department of Public Health on Twitter
Đường dây nóng báo cáo thông tin về đại dịch COVID-19
1-833-422-4255
Thứ Hai-Thứ Sáu 8 giờ sáng-8 giờ đồng hồ tối, sản phẩm Bảy-Chủ Nhật 8 tiếng sáng-5 tiếng chiều
8004.infolifornia Department of Public Health on Facebook 8004.infolifornia Department of Public Health on Twitter
8004.info.govSở Y Tế Công CộngPhòng Tin Tức của Thống ĐốcKhả Năng Tiếp CậnChính Sách Bảo MậtPhản hồiĐăng 8004.infom kết để biểu quyếtTrang Web xác nhận của chính quyền Tiểu Bang 8004.infoliforniaAccessibility certifi8004.infotion